Повноваження ОСН

Повноваження ОСН визначені від повідно до діючого ЗУ “Про органи самоорганізації населення” та затвердженого Положення “Про органи самоорганізації населення”.

Орган самоорганізації населення є однією з форм участі членів територіальної громади міста Києва у вирішенні окремих питань місцевого значення.

Основними завданнями ОСН є:

1) створення умов для участі жителів м. Києва у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;

2) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

3) участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку території діяльності органу самоорганізації населення, інших місцевих програм.

 

ОСН у межах території його діяльності надані такі повноваження:

1) представляти разом з депутатами інтереси жителів вулиці у Київській міській раді, місцевих органах виконавчої влади;

2) сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень Київської міської ради та її виконавчого органу, розпоряджень Київського міського голови;

3) вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів програми соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету міста Києва;

4) організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані вулиці, прибудинкової території, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо;

5) організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо будівництва та ремонту шляхів, тротуарів, комунальних мереж із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт.

6) надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам’яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів;

7) організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до органів місцевого самоврядування;

8) надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки;

9) сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку;

10) розглядати звернення громадян, вести прийом громадян;

11) вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення;

12) сприяти депутатам Київської міської ради в організації їх зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи з мешканцями;

13) інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації населення, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.


РІШЕННЯ від 19.04.2018 р. N 494/4558 Про затвердження Положення про загальні збори членів територіальної громади за місцем проживання у місті Києві

http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/B8B5141CFB9AE1B3C22582980036F728?OpenDocument

http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/B8B5141CFB9AE1B3C22582980036F728?OpenDocument

https://kmr.gov.ua/uk/content/statut-terytorialnoyi-gromady-mista-kyyeva

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3748-12